สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา อย่าเก็บมาปรุงให้เป็นอารมณ์ เช่น คำพูด หรือการกระทำของคนอื่น แม้แต่ความคิดกังวลของตัวเองก็ต้องวางให้เป็น
ปล่อยมันไป วางไว้ตรงนั้น
โฆษณา