24 ส.ค. 2023 เวลา 01:25 • ปรัชญา
Chiang Rai

บอกตนเองทุกวันว่าเราจะต้อง "อดทน"

บอกตนเองทุกวันว่าเราจะต้องมี "ความพยายาม"
บอกตนเองว่าเราจะ "ไม่ท้อถอย" กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
1
"สติ" เท่านั้นคือหัวใจหลักสำคัญ
"ขาดสติ" เมื่อใดเมื่อนั้นชีวิตย่อมหาทางออกลำบาก
"หนักแน่น" ให้เป็นและไม่รีบด่วนถอดใจไปเสียก่อน
สักวันหนทางแห่งความสำเร็จย่อมเกิดขึ้น
กับเราในสักวันนึงอย่างแน่นอน
ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร
จงเป็นตนเองในแบบของเราให้ดีที่สุดก็พอ
วันนี้เหนื่อยก็แค่พัก
วันนี้ล้มเหลวพรุ่งนี้ก็แค่เริ่มต้นใหม่
ไม่มีใครจะทำอะไรจนสำเร็จได้
หากไร้สติเป็นตัวนำ...
..
"มีสติ อยู่ทุกวัน ไม่พลั้งเผลอ
ย่อมพบเจอ หนทางดี ของตนเอง
ทำวันนี้ ดีที่สุด อย่ากลัวเกรง
ต้องชัดเจน เส้นทางนี้ เป็นของเรา.."
..
#เมื่อคิดจึงได้เขียน
#Mynote
- Witty weerawit -
เรียบเรียงนำเสนอบทความ :
"สาระหลากด้าน"
โฆษณา