ปล่อยคือคลาย ผ่อนและก็คลาย เช่นมือ กำสิ่งของอยู่ คลายออก ใจผูกพันกับอะไรก็ผ่อนคลายออก
วางคือเอาของสิ่งนั้นไว้ในที่ของมัน เช่นใจ
เราเอาใจไปไว้ในที่ของใจ เช่นในที่สบายๆ ในที่ที่รู้สึกว่า ok สำหรับเรา
ปล่อยวางคือคลายใจออกจากสิ่งที่ผูกพันแล้วเอาใจไปไว้ในที่ที่ ok
โฆษณา