สถานที่ในเมืองที่อัลลอฮฺรักและอัลลอฮฺชังที่สุด

ท่านทั้งหลายอย่าลืมน่ะว่า ทุกสถานที่ในโลกดุนนยาและในโลกไหนๆล้วนแล้วแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ท้ังสิน และพระองค์ทรงสอดส่องดูแลทุกๆสถานที่ ทุกๆเวลา เราต้องเลือกด้วยความรอบคอบว่าจะไปในสถานที่ใด
โฆษณา