SABINA มอบชุดชั้นในใหม่ แด่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผ่านแคมเปญ New Life BRA CYCLE ประจำปี 2566
SABINA ร่วมตอบแทนสังคม มอบชุดชั้นในแด่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาสามีส่วนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งที่ศูนย์บริการคนพิการมีเด็กพิการที่พักอยู่ประจำในศูนย์ฯ และมารับบริการแบบไปกลับ รวมปีละประมาณกว่า 300 คน
โดยมีการจัดบุคลากรให้บริการน้องๆ อาทิ นักวิชาชีพด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด กายอุปกรณ์ อรรถบำบัด สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา พยาบาล อย่างเต็มกำลัง เป้าหมายเพื่อนำเด็กๆทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม เท่าเทียมคนปกติ โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครับและสังคม
ทั้งนี้ “ซาบีน่า” ได้มอบชุดชั้นในจำนวน 100 ชิ้น แด่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ตามสมควร ส่งมอบภายใต้แคมเปญ New Life BRA CYCLE โละบราเก่าไปเป็น “พลังงานสะอาด” โดยมีคุณสมจิตร รามนันท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ (ด้านซ้าย) ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ร่วมกับเรา เมื่อคุณโละ 1 ครั้ง ซาบีน่าบริจาคชุดชั้นในใหม่ ให้กับผู้ที่ขาดแคลน 1 ตัว เพื่อเป็นการตอบแทนคืนให้แก่สังคม ผ่านมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆทั่วประเทศ พร้อมทั้งนำชุดชั้นในเก่าเสื่อมสภาพไปกำจัดอย่างถูกวิธี ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถโละได้ทั้งเสื้อใน กางเกงใน Boxer เสื้อทับ ชุดว่ายน้ำ ไม่จำกัดแบรนด์ ไม่จำกัดสภาพ ไม่จำกัดเพศ ได้ที่ซาบีน่าช็อป เคาน์เตอร์ซาบีน่าทั่วประเทศ
ติดตามช่องทางการสื่อสารต่างๆของซาบีน่า
Line@: @sabinathailand
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา