ปลิง และ ทากดูดเลือด
จัดอยู่ในไฟลัมแอนเนลิดา
ลักษณะลำตัวเป็นข้อปล้องและยืดหยุ่น ชอบอยู่ในน้ำนิ่งตามหนอง (สำหรับปลิง)
และอยู่ตามพื้นที่ชื้นแฉะเช่นบริเวณป่าดงดิบเขตร้อน (สำหรับทากดูดเลือด)
ทั้งคู่ดำรงชีพโดยการดูดเลือดสัตว์อื่น รวมทั้งเลือดมนุษย์เป็นอาหาร
ส่วนปลิงทะเล
เป็นสัตว์ทะเลที่ไร้กระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง
จัดอยู่ในตระกูลเอคไคโนเดิร์ม ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับดาวทะเลและหอยเม่น
เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีรูปร่างกลมยาว คล้ายไส้กรอกขนาดใหญ่ ปลายทั้งสองข้างเป็นช่องเปิดของปากและทวาร กินอินทรีย์วัตถุตามพื้นดินโคลนและทราย
Cr : วิกิพีเดีย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา