ความคิดเห็นบนชุมชน
สัตว์
  • 164
    โพสต์
  • 17
    คำถาม
  • 15
    สมาชิก
สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เอง