สัตว์
  • 146
    โพสต์
  • 16
    คำถาม
  • 14
    สมาชิก
สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เอง