12 ส.ค. 2023 เวลา 06:54
ผมเองไม่ตกใจหรอกครับ เพราะก่อนหน้านี้เคยสูงกว่านี้เยอะ การเมืองที่บริหารไม่เป็นก็จะเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านแบบนี้แหละครับ
ความเดือดร้อนของประชาชน คือเหยื่ออันโอชะของ “นักฉวยโอกาส” และ “นักเลี้ยงปัญหา”
MGR online
จากข่าวยุกของ คุณ สรยุทธ 44 42 บาท ยุคยิ่งลักษณ์ 29 49 บาท เดือดกว่านี้มีอีกไหม 😅
ความเดือดร้อนของชาวบ้านมาจาก #ข้าราชโกง #นักโกงเมือง ล้วนๆ เพราะคนดีคนเก่งไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการ ปัญหาที่เห็นนี่แค่ปัญหาปลายเหตุ ถ้าเปรตการเมืองยังอยู่ก็จะมีเรื่องให้เดือดร้อนอีกเยอะครับ
โฆษณา