14 ส.ค. 2023 เวลา 11:19 • อาหาร
บ้านปายนา

#ลาออกไปเช็กอิน #นครปฐม #ใกล้บ้าน

#ขี้เกียจพูด #เจ็บคอ #ให้ภาพเล่าเรื่อง
#ทุ่งข้าว #ข้าวท้อง #รังนก #ตลาดทุ่งบัวแดง
#นั่งนิ่ง #แดดร่มลมตบ #เก็บตะวัน #ปายทุ่งนา
#วิถีชาวบ้าน #โฮมสเตย์
โฆษณา