เว็บไซด์เวียดนามนิวส์ เผยว่า ขณะนี้ธนาคารขนาดใหญ่ของเวียดนาม กำลังเจอภาวะหนี้เสียจนน่าตกใจ เฉพาะห้าธนาคารใหญ่ มีหนี้เสียกว่า สองหมื่นสามพันล้านบาท
และคาดว่าในปลายปีนี้จะมีหนี้เสียเพิ่มมากขึ้นอีก โดยห้าธนาคารใหญ่ที่พบหนี้เสียมาก ได้แก่
1. TP Bank ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2566 มีหนี้เสียทะยานสูงถึง สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นล้านดอง หรือประมาณห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านบาท เนื่องมาจากเศรษฐกิจไม่ดี ผลประกอบการของบริษัทตกต่ำ และคาดว่าตัวเลขหนี้เสียจะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ
หนี้เสียในปีนี้เพิ่มสูงกว่าปีก่อนถึง 5.6เท่า อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อสินเชื่อคงค้างของธนาคารนี้ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากร้อยละ 0.84 เมื่อต้นปี ขยับเป็นร้อยละ 2.21
2. ธนาคาร Baoviet มีสัดส่วนหนี้เสียอีก หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันล้านดอง หรือประมาณสองพันสองร้อยสามสิบล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นปี ร้อยละ 58 และประมาณการเงินกู้ที่จะเป็นหนี้เสียอีก ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นล้านดอง หรือสองพันสองร้อยล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อคงค้างของธนาราร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.4 เมื่อต้นปี กลายเป็นร้อยละ 4.69
3.ธนาคารเอบี มีสัดส่วนหนี้เสีย NPL เท่ากับ สามล้านแปดแสนสองหมื่นล้านดอง หรือห้าพันหกร้อยล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นปีร้อยละ 61อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อคงค้างธนาคาร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.98 เมื่อต้นปีนี้ เป็นร้อยละ 4.55
4. ธนาคาร BAC A มีสัดส่วนหนี้เสีย NPL เท่ากับ หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันล้านดอง หรือเก้าร้อยเก้าสิบห้าล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อต้นปี ร้อยละ 32 โดยมีอัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อคงค้างของธนาคารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.55 เมื่อต้นปี เป็นร้อยละ 0.7
5.ธนาคาร LP ยอด NPL เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 เป็นเงินห้าล้านหกแสนห้าหมื่นล้านดอง หรือแปดพันสามร้อยล้านบาท
นักวิเคราะห์มองว่า มองสถานการณ์ตอนนี้ว่า ตัวเลขที่ยังเห็นไม่ใช่จุดสูงสุดของหนี้เสีย เนื่องจากการชำระหนี้จำนวนมาก ยังคงถูกเลื่อนออกไป ธนาคารกลางของเวียดนามคาดว่าปลายปี หนี้เสียจะสูงขึ้นกว่านี้มาก-VNNews
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา