ความคิดเห็นบนชุมชน
เวียดนาม
  • 269
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 272
    สมาชิก
"สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม' เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้