เวียดนาม
  • 243
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 268
    สมาชิก
"สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม' เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้