19 ส.ค. 2023 เวลา 09:04 • ข่าวรอบโลก
สหรัฐอเมริกา

จีนออก24มาตรการ เพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศ แล้วไทยล่ะ..ตอนนี้อยู่จุดไหน?

สภาแห่งรัฐได้ออกนโยบายและมาตรการ 24 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสภาพแวดล้อมในการลงทุนจากต่างประเทศ
เมื่อเร็ว ๆ นี้สภาแห่งรัฐได้ออก "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มเติมและการเพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศ"
“ความคิดเห็น” ที่ว่าคือ การเสนอ 24 มาตรการเชิงนโยบายถึง 6 ด้าน
2
กล่าวคือ หนึ่ง การปรับปรุงคุณภาพของการใช้เงินทุนต่างประเทศ เพิ่มความเช้าใจในการแนะนำ(การลง)เงินทุนต่างประเทศในประเด็นที่สำคัญๆ
2
เพิ่มบทบาทนำและเป็นผู้นำในการสาธิตนำร่องที่ครอบคลุมในการขยายการเปิดอุตสาหกรรมบริการ
1
ขยายช่องทางในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ สนับสนุนการถ่ายโอนแบบค่อยเป็นค่อยไปของวิสาหกิจที่ลงทุนจากต่างประเทศ
และปรับปรุงกลไกการส่งเสริมการก่อสร้างโครงการที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ
1
สอง คือ การรับประกันในองค์กรที่ลงทุนจากต่างประเทศ รับประกันการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลตามกฎหมาย
3
สนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในงานกำหนดมาตรฐานตามกฎหมาย และรับประกันความเท่าเทียมกันในการสนับสนุนนโยบาย
สาม คือการเสริมสร้างการคุ้มครองการลงทุนจากต่างประเทศ(ต่อไป) ปรับปรุงกลไกการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์การลงทุนจากต่างประเทศ
1
เสริมสร้างการคุ้มครองด้านการบริหารด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มความเข้มของการบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และสร้างมาตรฐานในการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบทางเศรษฐกิจและการค้าที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
1
สี่ คือการปรับปรุงระดับการลงทุนและการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
1
เพิ่มประสิทธิภาพนโยบายการเข้าพักและที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานต่างชาติขององค์กรที่ลงทุนจากต่างประเทศ
สำรวจกลไกการจัดการความปลอดภัยที่สะดวกสำหรับการไหลของข้อมูลข้ามพรมแดน
1
ประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายสำหรับองค์กรที่ลงทุนในต่างประเทศ และปรับปรุงการรับประกันบริการสำหรับองค์กรที่ลงทุนจากต่างประเทศ
ห้า คือการเพิ่มการสนับสนุนการคลังและภาษี
1
เสริมสร้างหลักประกันของกองทุนส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และสนับสนุนให้วิสาหกิจต่างชาติลงทุนใหม่ในประเทศ
ใช้นโยบายภาษีสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องสำหรับวิสาหกิจต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน และสนับสนุนวิสาหกิจต่างชาติลงทุนในพื้นที่ที่รัฐสนับสนุน
สุดท้าย คือ การปรับปรุงวิธีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ปรับปรุงกลไกการทำงานเพื่อดึงดูดการลงทุน อำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ
2
ขยายช่องทางการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
จากการที่ สภาแห่งรัฐ (Optimize Foreign-Invested Enterprises Foreign Employee' Stay and Residence Policy ) ได้ออก
"ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ"
"ความคิดเห็น" ดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้รวมถึงการเสนอให้ปรับนโยบายในการเข้าพักและที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม(ที่สุด)สำหรับพนักงานต่างชาติในกิจการที่ลงทุนโดยชาวต่างชาติ
1
ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายและมาตรการการเข้าและออก และให้ความสะดวกสบายในการเข้า ออก การพักอาศัย และที่อยู่อาศัยสำหรับผู้บริหาร รวมถึงช่างเทคนิค และครอบครัวของผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาลงทุน
2
และการแนะนำสถานทูตและสถานกงสุล ที่ประจำการอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ดึงดูดการลงทุนที่สำคัญ เพื่อดำเนินการต่อ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารบริษัทข้ามชาติในการยื่นขอวีซ่า
1
เผยแพร่นโยบายการเข้าเมือง ผ่านหน่วยงานธุรกิจต่างประเทศอย่างทันท่วงที ให้ความสะดวกแก่ผู้บริหารระดับสูงชาวต่างชาติและบุคลากรด้านเทคนิคที่ได้รับการว่าจ้าง
และแนะนำองค์กรที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวร
2
ปรับปรุงความสะดวกของบัตรประจำตัวผู้พำนักถาวรของชาวต่างชาติในการขนส่งสาธารณะ บริการทางการเงิน ความปลอดภัยทางการแพทย์ การชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต และสถานการณ์อื่นๆ (Financial Associated Press)
ไงล่ะครับ เป็นนโยบายและมาตรการของจีน​ น่าสนใจสุดๆไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยยยยย... ส่วนพี่ไทยรอนายกแปปนึงนะครับ....
3
โฆษณา