23 พ.ย. 2023 เวลา 03:57 • สุขภาพ

อาการสับสนในผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์อาจเกิดอาการสับสนได้ตั้งแต่มีอาการในระยะแรก ซึ่งเกิดจากความหลงลืมในเหตุการณ์ปัจจุบัน อาการสับสนที่อาจพบได้ อาทิ
1. สับสน / ลืมว่าเพิ่งรับประทานอาหาร
2. สับสนในสถานที่และเวลา เช่น หาห้องนอนไม่เจอ คิดว่ากลางวันเป็นกลางคืน
3. ลืมหน้า ลืมชื่อญาติ / คนใกล้ชิด คิดว่าเป็นคนแปลกหน้า
4. ลืมคำพูดที่เพิ่งพูดไป
5. ลืม/สับสน ในวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ใช้ช้อน ส้อมไม่ถูก
ผู้ป่วยจะมีอาการสับสน / หลงลืมมากขึ้นเมื่ออยู่ในระยะปลายๆของโรค วิธีป้องกันเบื้องต้น คือ อย่าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ บ่อยเกินไป หรือ อย่าเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย พยายามให้ผู้ป่วยอยู่ในสถานที่ๆคุ้นชิน มีกิจวัตรประจำวันที่คุ้นเคย เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยภายนอกที่อาจกระตุ้นอาการสับสนและหลงลืม
โฆษณา