มาความรู้จักว่า ญินคือใครและเป็นอย่างไร

ญินคือสิ่งถูกสร้าง(มัคลู๊ก)ประเภทหนึ่งที่อยู่ต่างมิติไปจากมนุษย์ เฉกเช่นมะลาอิกะห์แต่ก็ไม่ใช่มะลาอิกะห์ ญินและมนุษย์มีส่วนคบ้ายกันบ้าง เช่น มีปัญญารับรู้ และได้รับสิทธิในการเลือกเฟ้น แต่ก็ต่างกันหลายประการโดยเฉพาะธาตุของแต่ละฝ่าย คำว่าญินมีความหมายในเชิงปกปิดซ่อนเร้นจากสายตามนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นญินได้ หากเขามิได้จำแลงให้เห็น อัลลอฮฺตรัสไว้มีความว่า "แท้จริงเขาเห็นพวกเจ้า ทั้งเขาและผู้ที่เป็นประเภทเดียวกันกับเขา โดยที่พวกเจ้าไม่เห็นพวกเขา " (อัลอะอ์รอฟ 17)
โฆษณา