เมืองไทยเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ และมีวัฒนธรรมสวยดี สวยงาม ค่าครองชีพต่ำ มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดี เสียอย่างเดี่ยว… คน… คนไทยมีปัญหาเยอะคล้ายๆคนเอเชียทั่วไปหลายด้านเช่น..
1- ไม่ค่อยยอมรับการพัฒนา หรืออาจจะขาดโอกาส ในการเรียนรู้ หรือไม่ใฝ่รู้
2- ขี้โกง ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ค่อยชอบรับผิดชอบ ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น
3-ไม่ชอบคิด ชอบมีชีวิตง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ทำให้เกิดการ แก้ปัญหาไม่เก่ง โดยเฉพาะด้านการวิเคราะห์
4- ไม่ชอบปฎิบัติตามกฎหมาย คือชอบแหกกฎ เพื่อประโยชน์ตัวเอง
5- ยกย่องคนรวย แม้ว่าคนรวยนั้นจะเป็นคนเลว
  • 6
โฆษณา