18 ส.ค. 2023 เวลา 06:31 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ถ้าหากให้พูดจากความเข้าใจส่วนตัวจากพุทธนะคะ การนิพพานจะเป็นการที่เราไม่รู้สึก รักโลภโกรธหลงเสียใจดีใจ ไม่มีอารมณ์อะไรอีกแล้วค่ะ ว่างเปล่า เหมือนอารมณ์ของเราหลุดจากสิ่งใดๆค่ะ
โฆษณา