ความคิดเห็นบนคำถาม

สภาวะนิพพานหรือการบรรลุเป็นอย่างไร ?
18 ส.ค. 2023 เวลา 06:18 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี • 2 คำตอบ
คำตอบ (2)