ตามที่เข้าใจน่าจะเป็นการที่ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่า ไม่มีการคิด การรับรู้อะไร เพราะมันไม่เคยมี
  • 1
โฆษณา