19 ส.ค. 2023 เวลา 12:04 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
มัยมีอะไหรสำคัญที่สุดทุกอย่างล้วนแล้วเกิดจากความคิด คุณคิดว่าอะไหรสำคัญก็อย่างนั้นครับ
โฆษณา