ทุกส่วนครับ มันสัมพันธ์และสำคัญทั้งหมด ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป ก็เหมือนโยนภาระไปให้ส่วนอื่นเพิ่มนะ
  • 4
โฆษณา