ความต่างระหว่างความตายของคนดี - คนเลว , ผู้ประพฤติยุติธรรม - อยุติธรรม , ผู้มีศีล - ทุศีล แท้จริงแล้วไม่มีความต่างคนทุกคนนั้นมีความตายเฉกเช่นเดียวกันคือการไม่หายใจ และความตายของทุกคนบนโลกไม่เท่ากัน สิ่งนี้ดูเหมือนไม่มีความยุติธรรม แต่มันขึ้นอยู่กับอายุระกรรมของแต่ละคน
โฆษณา