ความคิดเห็นบนคำถาม

ความต่างระหว่างความตายของคนดีและคนเลว, ผู้ประพฤติยุติธรรมและผู้ประพฤติอยุติธรรม, ผู้มีศีลกับผู้ทุศี มีหรือไม่? หรือความตายของทุกๆ คนบนโลกเท่ากันหมด?
20 ส.ค. 2023 เวลา 23:45 • ความคิดเห็น • 11 คำตอบ
คำตอบ (11)
 • สุดยอดคำตอบ
  คนเราตายสองครั้ง จะดีจะชั่วก็ไม่มีเกินนี้!!
  ครั้งแรก เมื่อกายหยาบหายไปจากโลก
  อีกครั้งคือ เมื่อผู้นั้นหายไปจากความรู้สึกนึกคิดคำนึงของผู้คน... อ่านต่อ
 • ทุกคนมีวิธีการเกิดตายตามบุญตามกรรมค่ะ
 • ตามกรรมตามจริง
 • คนดี ตายหนัก
  คนชั่ว ตายเบา
 • รูปธรรม ในขณะที่ทุกคนอยู่บนโลก
  ดีเลวเป็นบรรทัดสังคม วัดกันตามที่ตั้งกติกา
  ส่วนพอทุกคนตายก็หมดรูปธรรม
  เป็นความเชื่อของคนที่ยังหายใจอยู่...
 • ความต่างระหว่างความตายของคนดี - คนเลว , ผู้ประพฤติยุติธรรม - อยุติธรรม , ผู้มีศีล - ทุศีล แท้จริงแล้วไม่มีความต่างคนทุกคนนั้นมีความตายเฉกเช่นเดียวกันคือการไม่หายใจ และความตายของทุกคนบนโลกไม่เท่ากัน สิ่งนี้ดูเหมือนไม่มีความยุติธรรม แต่มันขึ้นอยู่กับอายุระกรรมของแต่ละคน
 • ตาย ไม่ต่างกัน
  ต่างกันแค่ พิธีการ
  คนอยู่ คือสิ่งที่ต่าง...
  1
 • เราทุกคนตายเหมือนกันหมดค่ะแต่สิ่งที่เราบันทึกไว้ในจิตก่อนจะตายต่างกันว่าเราตายแบบไหน อย่างไร?
  ตายอย่างสงบ หรือโดนลอบฆาตกรรม ตายด้วยอุบัติเหตุ หรือกรรมเก่าตัดรอน ป่วยตาย เราจะเกิดและตายแบบไหนมันอยู่ที่พลังงานข้างในที่ได้สั่งสมไว้ จ...
 • เชื่อโดยส่วนตัวว่าเท่ากันหมด ผลที่เกิดมันอยู่ที่ฝั่งหนึ่งฝั่งใด หรือคนประเภทใดประเภทหนึ่ง คิดว่ามันจะดีหรือไม่ดี แต่มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งตัดสินว่าอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะมันจะไม่มีสิ่งที่ผิด หรือถูก ที่เหมาะสมหรือเชื่อสำหรับทุกคน
 • ความตายของคนทุกคน ... เท่ากัน จะรวยมาก , มีอำนาจมาก , บริวารมาก หรือใหญ่มากขนาดไหน ก็เล็กกว่าโลง ผลกรรมหลังการตาย ไม่เท่ากัน ทั้งคนตาย และคนรอบข้างคนตายครับ 🙂