22 ส.ค. 2023 เวลา 01:00 • ประวัติศาสตร์

ดอนเมือง เมื่อก่อนเคยชื่อ ‘ดอนอีเหยี่ยว’

ท่าอากาศยานดอนเมือง เติบโตจากพื้นที่ที่มีชื่อว่า ‘ดอนอีเหยี่ยว’ เปิดดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ปี 2457 เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากลที่สำคัญมากของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางและเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศในภูมิภาค
ชื่อ “ดอนเมือง” มาจากสภาพภูมิประเทศของบริเวณนี้ในอดีต ซึ่งเป็นที่สูง ในฤดูฝนน้ำท่วมไม่ถึง เรียกกันตามปากชาวบ้านว่า “ที่ดอน” ส่วนชื่อ “ดอนอีเหยี่ยว” มาจากในอดีตบริเวณนี้เป็นที่นาที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ดอนอีเหยี่ยว” เพราะมีเหยี่ยวฝูงใหญ่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
หลังการเปิดใช้งานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ปี 2549 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ปิดลง และเปลี่ยนเป็นสถานที่สำหรับซ่อมเครื่องบิน ฝึกบิน และจอดเครื่องบินส่วนตัวของบุคคลสำคัญ
กระทั่งวันที่ 25 มีนาคม ปี 2550 ท่าอากาศยานดอนเมืองกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินแบบประจำ (Scheduled Flight) ในประเทศอีกครั้ง หลังพบปัญหาหลายอย่างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และในวันที่ 1 ตุลาคม ปี 2555 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้กลับมาเปิดให้บริการในฐานะท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 2 ในสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ต้องการสานต่อนโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในการลดความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองกลายเป็นท่าอากาศยานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเก่าแก่ที่สุดในเอเชียที่ยังคงดำเนินการอยู่
‣ เรียบเรียง พนิตา สืบสมุทร
‣ ภาพ พัฒนพล หวังพิทักษ์วงศ์
‣ อ่านข่าวอื่น ๆ คลิก https://www.beartai.com/brief
‣ อ้างอิง https://shorturl.asia/chFXx
#beartaiBRIEF #FactSheet #สนามบินดอนเมือง #ดอนเมือง #ดอนอีเหยี่ยว
โฆษณา