เชิญร่วมรับฟัง FM100 เสียงสื่อสารมวลชน ช่วงห้องแพทย์ พร้อมกัน

ในหัวข้อเรื่อง "คลินิกนมแม่
ผศ.นพ. สมพร โชตินฤมล
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2566
เวลา 11.15 - 12.00 น
โดย ผศ.นพ. สมพร โชตินฤมล
แพทย์ประจำคลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์ศรีพัฒน์ ฯ
Facebook Live : FM100 เสียงสื่อสารมวลชน และ Sriphat Medical Centerได้ที่ https://cmu.to/cCR3p
สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://cmu.to/jJUYt
• Facebook : https://cmu.to/1psG7
• Youtube : https://cmu.to/IeEw4
• Twitter : https://cmu.to/mTlzS
• Instagram:https://cmu.to/wCCYC
• Blockdit : https://cmu.to/ryB5v
โฆษณา