24 ส.ค. 2023 เวลา 03:59 • การเมือง
มีสอง แบบ
ยังไม่เคยเกิดขึ้น
กับ
กำลังเจริญเติบโตตามวัย
2475 จาก ทหารสู่ ทหารปัจจุบัน ???
อยู่ที่เรา เข้าใจ ปชต. อย่างไร
เช่น ชนะเลือกตั้ง เท่ากับ เป็นรัฐบาล
ชนะเลือกตั้ง ต้องได้ตามที่ใจคิด
หรือ ใครบอกว่า ปชต. คืออะไร
เท่าที่ ประสบการณ์ตัวเอง บอก
นี่แหละ ปชต. ครับ
นักการเมือง เขาใช้ ปชต. ตามกฏเกณฑ์ ทุกคน ตั้งแต่ 2475
ไม่ว่า จะเขียน ออกมาอย่างไร พวกเขาก็ทำตามได้จริง ๆ
ส่วน ปชช ส่วนใหญ่ คือปัญหา มากกว่า นักการเมืองครับ
เพราะ ทำตัวเป็นทาส มากกว่า เป็นนาย
ทำตัว เป็น FC มากกว่า เป็นคนดู
ทำตัวเป็น มือเป็นไม้ เจ็บตัวแทน
หลงจน ลืมตัว ว่าไม่ใช่ ลูกเมียเขา
ลูกเมียเขา ยังไม่ทำแบบเราเลย
กลายเป็นว่า การเมือง คือชีวิต เอาไปใช้ ทุกที่ บ้าน เพื่อน งาน แม้กับความคิดตัวเอง
โฆษณา