คำถาม

ประชาธิปไตยไทย เต็มใบหรือยัง ?
23 ส.ค. เวลา 13:31 • การเมือง • 15 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ความหมายของประชาธิปไตยฯ...?
รูบแบบของประชาธิปไตย
1 แบบรัฐสภาฯ..?
2 แบบประธานาธิบดีฯ..?...
  • 5
    คำตอบ (15)