24 ส.ค. 2023 เวลา 08:02 • การเมือง
หลายคนยังเชื่อว่า ถูกปกครองด้วยระบอบนี้
โฆษณา