24 ส.ค. 2023 เวลา 12:54 • การเมือง
ยังไม่เต็มและจะไม่มีวันเต็ม ถ้าคนไทยไม่ลุกขึ้นมากดหัวนักการเมือง ไอ้ที่ปัญหามากในมุกวันนี้คือนักการเมือง ไอ้พวกนี้เหยียบเรือสองแคมปั่นหัวคยไทยตลอด ค่ะ
โฆษณา