แล้วคุณก็มีแนวโน้มที่จะทำร้ายคนคนนั้น
โดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวอยู่เรื่อยๆ
ก็คุณไม่รักอ่ะ…
การที่จะทำร้ายเขาได้น้อยที่สุด
คือการทำร้ายเขา ณ ตอนนี้
สิ่งเดียวที่ให้ได้คือ ความจริงใจที่จะบอก
“ชั้นไม่ได้ชอบเธอนะ” และ “ชั้นก็ไม่สามารถที่จะชอบเธอแบบนั้นได้”
ศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
นั่นต่างหากคือการให้เกียรติ คนคนหนึ่งในฐานะมนุษย์ด้วยกัน
จาก Podcast Open relationship Ep.32
‘ไม่ได้ชอบเขาแบบนั้นจะรับมืออย่างไรดี’
#สรุปpodcast
#สรุปpodcastที่ฟังในแต่ละวัน
#วันนี้ฟังอะไร
#openrelationship
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา