24 ส.ค. 2023 เวลา 14:21 • ความคิดเห็น
เป็นความจริงที่ว่า ไม่ว่าใครจะดำรงตำแหน่ง ก็คงต้องตื่นไปทำงาน แต่หากผู้ดำรงตำแหน่งนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้นได้ เราก็จะย่อมมีชีวิตที่ดีขึ้นตาม และมีเป้าหมายในการตื่นไปทำงานอย่างแน่นอน
1
โฆษณา