Richoux

🧁Richoux Restaurant & Coffee House ร้านอร่อยย่าน Piccadilly, London

ร้านนี้ดังจากที่มี​ Cruffin ขนมปังลูกผสม​ Hybrid ระหว่าง​แป้ง Croissant ให้ออกมาเป็น​ทรง​ Muffin และใส่ไส้ครีมต่างๆ​ ด้านในตัว​ cruffin กรอบอร่อย หวานน้อย😋
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
สนใจบริการช่วยยื่นวีซ่าที่จะทำให้เรื่องยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่าย
แอดไลน์เลย👇👇👇
📌วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษและยุโรป UK Visa & Schengen Visa
Line ID: mikky001
Mobile : 084-2468 699
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
🚐บริการรถ นำเที่ยว พาทัวร์ พากิน เดินช้อป ดูบอล เที่ยวได้ทั่ว UK & Europe ดีที่สุด
เที่ยวสนุกเดินทางสบายไปกับผู้รู้จริง
(line) ID: bassaround
(call) Thai no.: 086-4166 777
Blockdit & Facebook:
#เที่ยวอังกฤษไปตามอารมณ์
#เที่ยวยุโรปไปตามอารมณ์
#เที่ยวฝรั่งเศสไปตามอารมณ์
Instagram:
@teaw_ungkrit
@teaw_france
@teaw_europe
โฆษณา