29 ส.ค. 2023 เวลา 04:45
ใส่ใจในวันที่พนักงานยังอยู่ ไม่ใช่ใส่ใจในวันที่พนักงานจะลาออก
📌สภาพแวดล้อมทำงานไม่ดี : สภาพแวดล้อมในที่ทำงานหรือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานอาจไม่เพียงพอต่อการทำงาน เช่น เสียงรบกวน, แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ, อากาศที่ไม่ดี, อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีที่จะสนับสนุนการทำงาน ซึ่งอา... อ่านต่อ
โฆษณา