พยายามทำความฝันให้เป็นความจริงค่ะ คุณทำได้ เราทุกคนถ้ามีความพยายาม ทำได้ค่ะ
โฆษณา