ถ้าเป็นตัวของตัวเองในธรรมชาติที่เป็นอยู่ไม่เสแสร้งแกลงทำ ไม่เหนื่อยค่ะ..แต่ถ้าปรุงแต่ง เพิ่มเติม เหนื่อยมาก
  • 2
โฆษณา