ใช่ค่ะ เพราะคิดกันแค่ผลประโยชน์ที่ต้องได้ ตามสไตล์นายทุนครองโลกค่ะ
  • 1
โฆษณา