ไม่เสมอไปค่ะ คนบางคนดีด้วยจนตายก็ไม่มีทางดี แสดงกิริยามารยาทไป เขาก็เแสร้งกลับมา ทางที่ดีคนประเภทนี้คือนิ่งสยบสงบการเคลื่อนไหวค่ะ
  • 1
โฆษณา