เราอาศัยอยู่ในประเทศนี้ก็ตามติดตามข่าว และupdate ข่าวและสิ่งที่เกิดขึ้น ในประเทศ แต่เสพแล้วได้อะไรแค่ไหนมันก็เป็นอีกเรื่องนึงน่ะ?? การเมืองไทยไม่ได้มีมาตรฐานสากล แล้วแต่นักการเมืองทรงอิทธิพลบางขั้ว จะมีการชักนำไปทางไหน? คนชนะการเลือกตั้งก็ใช่ว่าจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเสมอไป?? นักโทษเด็ดขาด หนีคดี เป็นเวลานาน ก็สามารถกลายเป็นคนดี ด้วยกระดาษกับตรายาง แผ่นเดี่ยว ….จบ
โฆษณา