ขอตอบตามที่เห็นโดยทั่วไปนะคะ งานอาสาส่วนใหญ่ (หรืออาจเรียกได้ว่าแทบทั้งหมด) เริ่มต้นจากความตั้งใจส่วนตัว โดยทุนทรัพย์ส่วนตัว และต้องอาศัยระยะเวลากว่าที่สังคมจะรับรู้
เมื่อถึงจุดหนึ่งที่..สิ่งที่เพียรทำไปนั้น เป็นประโยชน์และเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาของสังคม การสนับสนุนมักจะตามมาเองค่ะ
อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยหรือตัวแปรที่เอื้อให้เกิดการสนับสนุน เช่นบางสถานการณ์ที่เราไปอยู่ในจังหวะที่เหมาะเจาะ ถูกที่ถูกเวลา ก็มีคนเห็นในสิ่งที่เราทำ มีคนบอกต่อ มีคนอยากสนับสนุน ฯลฯ อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะ
  • 1
โฆษณา