คำถาม

ถ้าคนคนนึงมีความสามารถในการบินร่มบิน แล้วมีความตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือในการบินค้นหากู้ภัยโดยอาสาบินฟรี แต่อยากขายเสื้อยืด หมวกแก้ป เพื่อทำทุน มันจะมีความน่าสนใจพอจะได้รับการสนับสนุน บ้างหรือไม่ ?
6 ก.ย. เวลา 03:41 • การตลาด • 1 คำตอบ
คำตอบ (1)
  • ขอตอบตามที่เห็นโดยทั่วไปนะคะ งานอาสาส่วนใหญ่ (หรืออาจเรียกได้ว่าแทบทั้งหมด) เริ่มต้นจากความตั้งใจส่วนตัว โดยทุนทรัพย์ส่วนตัว และต้องอาศัยระยะเวลากว่าที่สังคมจะรับรู้
    เมื่อถึงจุดหนึ่งที่..สิ่งที่เพียรทำไปนั้น เป็นประโยชน์และเป็นที่ประจัก...
    • 1