ล่าสุดคุณหัวเราะให้กับเรื่องอะไรคะ แอบมีน้ำตาเล็ดไหม ?
คำถามนี้ถูกลบ
หัวเราะเยาะให้กับตัวเองที่ถูกนักการเมืองตระบัดสัตย์หลอกให้ออกไปลงคะแนนให้
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา