เป็นสิ่งง่ายมากๆที่จะทำให้ได้รับการขอบคุณจากอัลลอฮฺ และได้รับอภัยโทษจากพระองค์

โฆษณา