จากภาวะโลกร้อนสู่ "ภาวะโลกเดือด" 🔥🌎 ภาคธุรกิจฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการลดวิกฤตต่อสิ่งแวดล้อมผ่านเครื่องมือของโลกการเงินอย่าง “Green Finance” หรือการเงินสีเขียว ว่าแต่...สิ่งนี้คืออะไร จะสามารถกอบกู้โลกจากวิกฤต Climate Change ได้อย่างไร
📖 อ่านต่อได้ในบทความ การเงินสีเขียว “Green Finance” ท่ามกลางภาวะโลกเดือด โดย อธิชา ชูสุทธิ์ (ปอม) นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA
#NIA #NIAArticle #ESG #ESGBond #SustainableInnovation #ClimateChange #GreenFinance #การเงินสีเขียว
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา