9 ก.ย. 2023 เวลา 06:08 • หนังสือ

มองการถูกปฏิเสธในมุมใหม่ 🤤

1. #การถูกปฏิเสธเป็นเรื่องธรรมชาติ:
การถูกปฏิเสธเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนสองกลุ่ม
มันสะท้อนถึงตัวตนของผู้ปฏิเสธมากกว่าผู้ถูกปฏิเสธ
แถมยังไม่ควรถูกมองว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและเป็นคำตัดสินว่าสิ่งใดคู่ควรหรือไม่คู่ควร
2. #การถูกปฏิเสธเป็นความคิดเห็นอย่างหนึ่ง:
การถูกปฏิเสธเป็นความคิดเห็นของผู้ปฏิเสธ
ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากบริบทของเหตุการณ์ในอดีต
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และปัจจัยทางจิตวิทยา
จำไว้ว่าไม่มีการถูกปฏิเสธและการตอบตกลงครั้งใดที่ทุกคนเห็นตรงกันทั้งหมด
3. #การถูกปฏิเสธมีจำนวนครั้งที่เฉพาะเจาะจง:
ทุกการถูกปฏิเสธมีจำนวนครั้งที่เฉพาะเจาะจง
กล่าวคือ ถ้าคุณผ่านการถูกปฏิเสธมากพอ ในที่สุดก็จะได้รับการตอบตกลง
💝💝💝💝💝💝💝💝
ขอบคุณแนวคิดดี ๆ จากหนังสือ…
“100วันที่ผมสร้างภูมิต้านทานการถูกปฏิเสธ
Rejection Proof”
เขียนโดย Jia Jiang
แปลโดย พรรณี ชูจิรวงศ์
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
📝📝📝📝📝📝📝📝
My Memories Reviews ep.1228
9/9/2023
#MyMemoriesReviews
#เรื่องน่าจำนำมาเล่า
#100วันที่ผมสร้างภูมิต้านทานการถูกปฏิเสธ#RejectionProof

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา