👨🏻‍💻🛜 จาก IoT สู่ IoB การเชื่อมต่อข้อมูลและพฤติกรรมมนุษย์ เทรนด์ใหม่ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ‼️
รายการ BUZZWORD วันนี้จะพาไปทำความรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ IoB จะมีอะไรบ้าง ไปติดตามกัน! ⏩️
ติดตามรายการ BUZZWORD เจาะลึกคำศัพท์นวัตกรรม ลงลึกถึงราก ครบทุกมิติด้านนวัตกรรม ได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน เวลา 18.00 น.
ทาง YouTube : NIA Channel
#NIAChannel #BuzzWord #InternetofBehavior #IoB #IoT #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา