คอมพิวเตอร์
  • 126
    โพสต์
  • 2
    คำถาม
  • 19
    สมาชิก
"คอมพิวเตอร์" อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูล