คอมพิวเตอร์
  • 166
    โพสต์
  • 3
    คำถาม
  • 23
    สมาชิก
"คอมพิวเตอร์" อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูล