ความคิดเห็นบนชุมชน
คอมพิวเตอร์
  • 179
    โพสต์
  • 10
    คำถาม
  • 27
    สมาชิก
"คอมพิวเตอร์" อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูล