ภาษีเงินได้นิติบุคคล เก็บจากกำไรของกิจการ ซึ่งกำไรทางภาษี มีความแตกต่างจากกำไรทางบัญชี โดยมีเงื่อนไขของรายได้ที่บางส่วนต้องนำมาหักออก และรายจ่ายต้องห้ามที่ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ ตลอดจนการคำนวณมีอัตราภาษีแบบคงที่ 20% แต่หากเป็น SMEs ที่ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท จะได้รับยกเว้นภาษีจากกำไร 3 แสนบาทแรก และลดอัตราภาษีเหลือ 15% ของกำไรที่มากกว่า 3 แสนบาทแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้ที่คลิปนี้
2 ถูกใจ
1 แชร์
268 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา