13 ก.ย. 2023 เวลา 06:43 • ปรัชญา
มีคำกล่าวว่า "นกมีปีกใช้ปีกบินไป" หมายถึงว่า นกใช้เพียงปีกเท่านั้นปินไป ไม่เอาอะไรไปด้วย ดังนั้นนกจึงมีอิสระเสรีภาพมากกว่าคน
คนแม้มีขา เหมือนนก สำหรับพาตัวเองไป แต่การไปของคนไม่อิสระเลย เพราะเอาหลายๆ อย่างไปด้วย บางทีก็เอาความโกรธไปด้วย บางทีก็เอาความโลภไปด้วย แล้วก็อย่างอื่นๆ
เหมือนตอนนี้ แม้นั่งอยู่ในเรือนของตน ไม่มีเหตุพอจะเป็นทุกข์ แต่ผมกลับยังนั่งทับ "ความเหงาหนอยเคว้งคว้าง" อยู่ จึงเป็นทุกข์ ไม่มีอิสระเสรีเอาเสียเลย
ต่อให้มีปีกเหมือนนก คนเราก็คงไม่มีอิสระเท่าไหร่นักหรอก
โฆษณา