ผมว่านกก็คงจะมองลงมาแบบอิจฉามนุษย์เหมือนกันนะ
ตรูบินจนเมื่อยปีก หยุดบินเมื่อไหร่ ชีวิตตรูก็คงสู่ขิตเมื่อนั้น
อิจฉามนุษย์เดินดินจัง หยุดเดิน ก็ไม่ได้หมายถึงสู่ขิตเหมือนตรู
  • 3
โฆษณา