มาติดตามกันต่อกับเป้าหมายที่ 3 จากเรื่อง ‘5 เป้าหมาย เพื่อออกแบบเมืองสุขภาวะดีแห่งอนาคต’
เป้าหมายที่ 3. ร่างกาย (Body) - ทำให้บุคคลมีร่างกายเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง และมีความปลอดภัย โดยต้องมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้
3.1 ผลลัพธ์ด้านการได้ใช้พลังกาย (Active) - บุคคลสามารถออกกำลังกาย เล่น และพักผ่อนหย่อนใจในชีวิตประจำวัน เช่น การสร้างพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย ลานกิจกรรม พื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เสาไฟให้ความสว่าง ทางเดินที่เป็นมิตรกับคนเดินถนน ฟุตบาทที่เหมาะสำหรับรถเข็นและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มีมาตรฐานตรวจวัดความปลอดภัยและความเร็วยานพาหนะรอบบริเวณ สถานที่ใกล้ชิดกับจุดขนส่งมวลชน เป็นต้น
3.2 ผลลัพธ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Healthy and Safe) – บุคคลได้รับการปกป้องจากอันตรายต่อสุขภาพ เข้าถึงอากาศ อาหาร และน้ำ
[อ่านเพิ่มเติม: Future of Urbanisation https://www.futuretaleslab.com/research/future-of-urbanisation-scenarios-greater-bangkok]
[อ่านย้อนหลังเป้าหมายที่ 2 ได้จาก: https://bit.ly/3ZiCbH1]
#FutureTalesLAB #FuturePossible #FutureofTech #WellBeing #MQDC
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา